نویسنده = حیدر صادقی
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر 4 هفته تمرین مهارت پرش عمودی بر تغییرپذیری نیروهای عکس‌العمل زمین در اجرای پرش عمودی در مردان جوان فعال

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-135

10.22077/jpsbs.2018.761

مهدی خالقی تازجی؛ حیدر صادقی؛ رغد معمار؛ سید علی اصغر حسینی


4. مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 102-113

10.22077/jpsbs.2016.387

الناز دیزجی؛ حیدر صادقی؛ رغد معمار