نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمدعلی تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • آقا علی نژاد، حمید تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]

ا

 • ابطحی ایوری، سید حسین تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • اسکندری شهرابی، آرزو تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • افرونده، رقیه اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]
 • افضل پور، محمد اسماعیل تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • اکبرپور، محسن تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی C در مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 126-139]
 • امانی شلمزاری، صادق اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • امیرساسان، رامین مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]

ب

 • بالوی، آمنه اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • بدری، ندا اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • بیگی، شریف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • بیگی، معروف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]
 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • بهپور، ناصر تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]

پ

 • پاپی صاد، مرضیه اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]
 • پیری، مقصود تاثیر یک دوره تمرین هوازی اجباری در دوران نوجوانی بر اثرات منفی استرس جدایی از مادر بر استرس اکسیداتیو قلبی در رت های نر بالغ [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 62-73]
 • پیری، مقصود تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • پورنعمتی، پریسا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]

ت

 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • تادیبی، وحید تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]
 • توفیقی، اصغر تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]

ج

 • جهانمهر، ابوذر تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی C در مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 126-139]

ح

 • حاجی زاده انور، سامان تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • حبیبی، حنیفه تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی حاد هوازی تناوبی و تداومی بر سطوح سرمی سلول‌های بنیادی خون‌ساز CD34 و کموکاینSDF-1 در زنان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 60-70]
 • حسینی، سید احمد تحلیل فضایی رابطه بین نمایه توده بدن و تیپ بدنی با شاخص‌های محیطی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 34-49]
 • حسینی، سید علی اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • حسینی، سیدهادی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • حقیقی، امیرحسین مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن روی نوار گردان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 144-153]

خ

 • خاکرو آبکنار، ایمان اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]
 • خیری، یوسف تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]

د

 • دهقان، فیروزه تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]
 • دهقان چینی، محمد جواد اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]
 • دهقان کار، لیلا تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]

ذ

 • ذوالفقاری، فاطمه مقایسه متابولیسم سوبسترا و هزینه انرژی در زنان چاق جوان و میانسال حین دویدن روی نوار گردان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 144-153]

ر

 • رجبی، حمید اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • رحمانی نیا، فرهاد اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]
 • رحمتی، سعید اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • رحمتی، محمدرضا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • رمضانی، سمیه تاثیر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری ویتامین D بر بیان ژن های آپوپتوزیس BCL2 ،BAX ، کاسپاز-3 و نسبت BCL2/BAX در ریه رت های نر مسموم شده با آب اکسیژنه [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 86-100]

س

 • سارانی مرام، یوسف اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]
 • ساریخانی، علی اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • سعدی، مهرداد اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • سیفی اسکی شهر، فرناز اثر بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی و پاسخ لاکتات خون در دختران نوجوان تکواندوکار [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 86-97]

ش

 • شادروان، مرضیه اثر 6 هفته تمرین هوازی بر سطوح گرلین در بافت تومور و سرم موش های مبتلا به سرطان پستان [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 22-33]
 • شکیب، امیر مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]

ص

 • صابری، یوسف تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]
 • صحافی، احترام السادات تاثیر یک دوره تمرین هوازی اجباری در دوران نوجوانی بر اثرات منفی استرس جدایی از مادر بر استرس اکسیداتیو قلبی در رت های نر بالغ [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 62-73]

ط

 • طلوعی آذر، جواد تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]

ع

 • عسکری، رویا اثر 8 هفته تمرینات هوازی با دو شدت متفاوت و مصرف مکمل آهن بر میزان ذخایر آهن و ظرفیت هوازی دختران دانشجو [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 98-111]
 • علی اکبری بیدختی، مهدی اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]

غ

 • غزالیان، فرشاد تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]
 • غلامی، ماندانا تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل آویشن بر سطوح سرمی MCP-1 و مقاومت به انسولین مردان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 34-46]

ف

 • فارسی، سیروس اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • فتحی، ایمان اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]
 • فرج نیا، سارا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • فشی، محمد تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • فنایی، حامد اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]

ق

 • قراخانلو، رضا تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی بر پاسخ های هورمونی و ایمنی در محیط گرم [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 74-84]
 • قربانیان، بهلول تاثیر 10 هفته تمرین هوازی تداومی و مکمل‌ سزامین بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و اینترلوکین-1 بتا در مردان تمرین کرده [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 8-19]
 • قره داغی، نیما تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • قنبری نیاکی، عباس اثر دو هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با و بدون مکمل گرده گل زنبور عسل بر شاخص‌های لیپیدی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 112-124]

ک

 • کردی، محمدرضا تأثیر غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت سرعتی تکراری بر سطوح سرمی PGC-1α و آیریزین در مردان جوان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 8-20]
 • کوهپایه، زهرا اثر 8 هفته تمرین تداومی متوسط و تناوبی شدید بر بیان ژن سیرتوئین- 1 و استیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره بلند بافت قلب موش‌های صحرایی چاق [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 154-167]

گ

 • گرگین کرجی، زینب تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]

ل

 • لومباردی، جیوانی اثر شدت های مختلف فعالیت حاد و مزمن هوازی بر مسیر پیام رسان اینفالامازومNLRP3 ، TLR4 و سطوح سایتوکاین های التهابی در مردان جوان [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 116-130]

م

 • میردار هریجانی، شادمهر تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • میردار هریجانی، شادمهر تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]
 • معینی، مسعود تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن فسفاتیدیل اینوزیتول کیناز-3 بطن چپ و مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 48-58]
 • ملکی، شکوفه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل یاری دارچین بر سطوح پلاسمایی لپتین و آدیپونکتین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 132-142]

ن

 • نیکرو، حسین اثر یک دوره فعالیت زیر بیشینۀ رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون بر تغییرات خون شناسی مردان فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 152-163]
 • نمازی، آسیه تحلیل فضایی رابطه بین نمایه توده بدن و تیپ بدنی با شاخص‌های محیطی در استان‌های ایران [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 34-49]
 • نوبهار، معصومه تاثیر 1 و 2 جلسه تمرین فزآینده در روز بر پاسخ زمانی فعالیت آنزیم های کبدی دختران فعال [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 140-151]

و

 • وحیدیان رضازاده، مجید اثر تعاملی تمرینات مقاومتی، استقامتی و مصرف عصاره گزنه بر مقادیر آپلین پلاسمایی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی مبتلابه دیابت نوع یک [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 72-84]
 • وکیلی، جواد مقایسه تأثیر‌ یک هفته مکمل‌سازی سیترولین-مالات، ال-آرژنین و مکمل ترکیبی بر شاخص‌های فشار سوخت و سازی و عملکرد مردان کشتی‌گیر [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 20-32]

ه

 • هدایتی، مهدی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی همراه با مکمل پرسیاوشان بر سطوح پروتئین سرفکتانت (SP-A) ریه رت‌های نر [دوره 8، شماره 15، 1399، صفحه 50-61]
 • همت فر، احمد تأثیرتمرینات ورزشی هوازی-پیلاتس بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و سونوگرافی بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 102-115]