کلیدواژه‌ها = کوفتگی عضلانی تأخیری
تعداد مقالات: 1
1. ملاتونین ممکن است اثرات نامطلوبی بر کوفتگی عضلانی تاخیری داشته باشد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-140

10.22077/jpsbs.2017.329.1134

عباس معمارباشی؛ فاطمه معمارباشی