کلیدواژه‌ها = مالون دی آلدهید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 76-88

10.22077/jpsbs.2016.385

محبوبه عجم زیبد؛ حسین طاهری چادرنشین؛ سید حسین ابطحی ایوری