کلیدواژه‌ها = اندام برتر و غیر برتر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان اندام برتر و غیر برتر کاراته کاران نخبه استان خراسان جنوبی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-57

10.22077/jpsbs.2013.45

محمداسماعیل افضل پور؛ رسول کاویانی نجف آبادی؛ علیرضا احسان بخش