نویسنده = حسین علی اصغرزاده اولیایی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین در طی بارداری بر شاخص آپوپتوزی سلول های کبد نوزادان موش های صحرایی ناشی از مسمومیت مادری با کادمیوم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 9-18

10.22077/jpsbs.2014.26

شادمهر میردار هریجانی؛ حسین علی اصغرزاده اولیایی؛ غلامرضا حمیدیان؛ نرگس موسوی