نویسنده = رضا رجبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر بافت های نرم در اندازه گیری زاویه کایفوز سینه ای بوسیله کایفومتر ایرانی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-76

10.22077/jpsbs.2018.756

رضا رجبی؛ سپیده لطیفی؛ هومن مینونژاد؛ فرهاد رجبی


2. پایایی جعبه عکسبرداری کف پا در اندازه گیری منتخبی از شاخص های اثر پا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 114-122

10.22077/jpsbs.2017.458

مهسا حکیمی پور؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ امین رضا سلطانی